Welkom bij KAAT kinderopvang

Bij KAAT kinderopvang bieden we maatwerk gedurende de dag waarbij we kijken naar de behoeftes, interesses, achtergronden, capaciteiten en ontwikkeling van de kinderen. We zoeken naar kansen om deze zo optimaal mogelijk te benutten. Kinderen krijgen binnen ons aanbod de gelegenheid om zich doelmatig, gezamenlijk en zelfstandig te ontplooien. We stimuleren kinderen positief, creatief en flexibel te zijn en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek de website van KAAT kinderopvang voor meer informatie.